how to order

วิธีการสั่งซื้อ

                  โทรสั่งซื้อเพื่อเช็คสินค้า/ให้ทำใบเสนอราคา

                  ยอดสั่งซื้อ 5,000บาท จัดส่งฟรีภายในกรุงเทพ

                  ยอดไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 500 บาท ภายในกรุงเทพ

                  ต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางครับ